MEDLEMSBETINGELSER 

Følgende betingelser er gældende for medlemskab i DTU Sport pr. 01. December 2018.  
 

Overordnet

DTU Sport tilbyder studerende og ansatte ved DTU at benytte foreningens idrætsfaciliteter, herunder omklædnings- og badefaciliteter. Adgang til benyttelse af idrætsfaciliteterne forudsætter betaling af kontingent.
Varigheden af det enkelte sportstilbud varierer, men fremgår af foreningens hjemmeside og holdbeskrivelse.
For enkelte indendørsfaciliteter i bygning 101b på Lyngby Campus kan adgang være lukket, når hallen benyttes til gennemførelse af eksamen, årsfest, dimissioner og lignende. Dette er der taget højde for i kontingentprisen. Information om lukninger annonceres via DTU Sports hjemmeside og Facebook samt med opslag ved hallen.
Ændringer til medlemspriser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringen træder i kraft via DTU Sports hjemmeside. Alle priser er inkl. gebyr. 
 

Indmelding

Du kan blive medlem af DTU Sport, hvis du er ansat eller studerende på DTU. Indmelding og betaling skal ske online fra vores hjemmeside. Du har selv ansvaret for løbende at holde dine stamdata opdateret samt at udmelde dig, når du ikke længere ønsker medlemskab. Adgang til centeret gives automatisk på brugerens studiekort eller medarbejderkort og derfor anbefaler vi ikke at man tilmelder dig uden at have sit adgangkort til rådighed.
Har du anden relation til DTU (se længere nede) og ønsker medlemskab, kontakt vores Sports Manager
 

Betaling

Fuld pris til ansatte og alle med gæstekort (uanset relation). 20-25% rabat til studerende på DTU såfremt de har studiekort. Se priser under de enkelte tilbud.
 
I forbindelse med din første betaling godkender du, at foreningen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du melder dig ud af foreningen. Beløbet trækkes automatisk via dit betalingskort. Kvittering for betaling sendes pr. mail. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

VIGTIGT! LÆS NÆRMERE NEDENFOR PKT. 1 & 2!

 1. Medlemmer på baneleje (Lyngby) får tildelt samme bane (dag og tidspunkt). Dog med det forbehold, at DTU Sport har set sig nødsaget til at ændre på banefordelingen. Hvis dette bliver tilfældet, sendes en mail senest en måned før semesterstart og med forslag til en anden bane indenfor nogenlunde samme tidsrum samme dag eller samme tidsrum en anden dag. Du har dermed god tid til eventuel udmelding, såfremt du ikke ønsker at tage imod det nye bane-tilbud (læs om opsigelse nedenfor). Du har også mulighed for at bytte, kontakt da vores Sports Manager.
 2. Medlemmer i fitness, bodybike og motionscentret på Risø har et løbende abonnement uden periodestop. Det løber indtil opsigelse er sket.
 3. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind her på siden, klik på "dine tilmeldinger", og klik herefter på "ret dankortinfo", og opdater med de nye oplysninger. "Ret Dankortinfo" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres som beskrevet ovenfor. Alle priser er inkl. gebyr. Du kan betale med Dankort, VisaDankort, MasterCard, Visa. Vær opmærksom på at ikke alle Visa debit kort & Mastercard debit tillader månedlige abonnementer. Du kan derfor opleve at blive fejlagtigt orienteret om, at du skal opdatere dit betalingskort pga. manglende tilladelse til reservere for betalingen fra din kortudbyder/bank.
 

Manglende betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil medlemskabet straks blive opsagt/spærret. Medlemskortet vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt. 
Et skyldigt beløb kan skyldes betalingskortets udløbsdato eller ændringer i kortdata, læs mere under "betaling".   
 

Medlemskab - anden relation til DTU

Nedenstående med anden relation til DTU kan p.t. benytte fitnesscentret, bodybike, motionsfodbold- og badmintion:
 • Gæsteforskere og lignende
 • Pensionister fra DTU
 • Medarbejdere på DTU, der ikke er lønnet af DTU, men som har deres daglige gang på DTU, fx kantine, rengøring, vagter o.lign.
Alle med anden relation til DTU skal oprettes manuelt, og skal henvende sig personligt til vores Sports Manager, hvor DTU Sport-adgangskort vil blive udleveret. Dokumentation på DTU-tilknytningen skal kunne fremvises. Der gives ikke rabatter til medlemskaber med anden relation til DTU.   
 

Opsigelse af medlemskab

Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal du logge på dtusport.dk. Her kan du udmelde dig fra din profil. Gå til "mine tilmeldelser" og find rubrikken "klik her for at udmelde dig". Du skal være opmærksom på at dit medlemskab straks vil blive spærret og at du ikke længere vil have adgang på dit adgangskort. Du er selv ansvarlig for at logge på hjemmesiden og afmelde dig inden næste betalingperiode begynder.
 
Sådan udmelder jeg mit medlemskab
Når du udmelder dig på hjemmesiden bliver adgangen fra dit kort fjernet med det samme. Det er derfor en god ide at vente med at udmelde sig til slutningen af en betalingsperiode eller når man er sikker på at man ikke skal have adgang til centeret længere.

1. Log ind på dtusport.dk i øverste højre hjørne.
2. Klik på brugermenu – mine tilmeldinger.
3. Scroll ned og klik på den grå rubrik Fitness, Lyngby (A-F1)
4. Scroll ned og klik på den gule boks – Klik her for at udmelde dig.
5. Klik på den røde boks udmeld.
6. Når du har klikket på Udmeld vil du modtage en kvittering på mail om at du er udmeldt.
7. Vær OBS på, at adgangen stoppes den dag du udmelder dig.
 
Det er brugerens eget ansvar at opdatere og ajourføre sine betalingskortsinformationer, såfremt disse ikke er opdaterede bliver det betragtet som en udmeldelse.
 

Ophør som studerende eller medarbejder på DTU

Når dit uddannelsesforløb ophører eller du stopper som medarbejder, har du ikke længere rettighed til at benytte facilliteterne. Du er selv ansvarlig for afmelding af dit  medlemskab enten via hjemmesiden eller pr. mail til Sports Manageren.

Ubenyttet medlemskab refunderes ikke.


Medlemskab på pause

På grund af den korte opsigelsesperiode, er pause på kontingentet ikke en mulighed.

Fortrydelsesret

På køb af ydelser, f.eks. holddeltagelse, gives der grundlæggende ingen fortrydelsesret. Der kan dog være enkelte undtagelser, som f.eks. sygdom, skemaændringer el.lign. Send en mail med uddybende forklaring til Sports Manageren.

Adgangskort

Adgang til den valgte sportsaktivitet gives automatisk via studie- eller medarbejderkort når tilmelding og betaling er sket. Der kan gå op til 24 timer før kortet er aktivt, men typisk blot nogle minutter. Medlemskabet er personligt og adgangskortet må ikke benyttes af eller overdrages til andre. Hvis du mister eller beskadiger dit DTU-kort, skal det nye kort genindlæses. Prisen for et nyt kort er 50 kr. Kontakt vores Sports Manager ved adgangsproblemer eller mistet kort.
 

Til- og afmelding af hold (booking af plads)

Der er enkelte hold, der kræver tilmelding, hvilket skal ske via "booking". Hvis du efter tilmelding alligevel bliver forhindret, skal du afmelde dig senest 3 timer før holdstart. Medlemmer af DTU Bodybike og Motionscentret på Risø får adgang til booking-afsnittet efter log-in . Her er deltagelse på interne hold gratis, dog skal der inden tilmelding "købes" gratis klippekort, som skal anvendes for hver booking.
 

Privat virksomhed

Det ikke er tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – fx træningsvejledning, personlig træning eller lign.
 

Brud på medlemsbetingelser eller foreningens regler

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne eller de retningslinjer, der er nævnt ved eller i de enkelte sportstilbud, kan DTU Sport til enhver tid afbryde medlemskabet med øjeblikkelig virkning uden refundering for en evt. resterende periode.


Retningslinjer for krænkende adfærd

DTU Sport følger DTU´s overordnede retningslinjer for krænkende adfærd.
 

FORSIKRINGSFORHOLD - PERSON OG TINGSKADE 

Forsikringsdækning ved personskade

Udgangspunktet er, at når en person dyrker sport, har personen selv accepteret den risiko, der altid er ved at dyrke sport. Det betyder, at det ofte er svært at gøre andre ansvarlige for skader opstået i forbindelse med udøvelse af sport, og hermed opnå erstatning fra andre eller deres forsikring. Forsikringsdækningen skal derfor komme fra udøverens egen ulykkesforsikring. Ved anvendelse af DTU Sports sportsfaciliteter, kan et ansvar gøres gældende over for DTU, såfremt DTU har handlet uforsvarligt eller på anden måde kan siges at have forårsaget skaden, eventuelt ved en uheldig indretning. Hvis sporten udøves sammen med andre, og den opståede skade er forårsaget af en anden, kan der rejses krav over for skadevolderen og dennes ansvarsforsikring (indbo-/familieforsikring).

Forsikringsdækning ved tingskade

Hvis en udøver ved simpel eller grov uagtsomhed eller med forsæt forårsager skade på en anden udøvers udstyr på sportsfaciliteterne eller DTU´s faciliteter i øvrigt, skal skadevolderens ansvarsforsikring dække skaden.

Værdigenstande

DTU Sport bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade på ejendele.
 

Læs om "Vilkår og betingelser for anvendelse af og betaling via hjemmeside" under videoen.
 
 
 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

Introduktion

Oganisationens juridiske navn: DTU Sport

Selskabsform: forening

CVR-nummer: 31911184

Officiel e-mail adresse: sport@dtu.dk

Officiel web-adresse: http://sport.dtu.dk/

 1. Vilkår og betingelser for hjemmesiden

  1. Ved benyttelse af denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

  2. Foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

  3. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

 1. Pris og betaling

  1. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af foreningen og dennes leverandører.

  2. I forbindelse med din første betaling godkender du, at foreningen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af foreningen.

  3. Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.

  4. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

  5. Foreningen benytter Quickpay, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

  6. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foreningen, men hos Quickpay.

  7. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andet steds på siden eller kontakt foreningen ved tvivl.

  8. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.

  9. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i foreningens KLUBMODUL, klik på "Dine tilmeldinger", og klik herefter på" Ret Dankortinfo", og opdater med de nye oplysninger. "Ret Dankortinfo" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.

  10. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på foreningens KLUBMODUL som beskrevet ovenfor.

  11. Når du køber varer eller ydelser af foreningen via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S

  12. Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra foreningen, accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

  13. Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

  14. På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa.

  15. Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

  16. Foreningen benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

  17. Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt


 1. Fortrydelsesret

  1. Webshop (DTU Sport sælger p.t. ikke noget via webshoppen): Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet.

  2. Ydelse: På køb af ydelser, f.eks. holddeltagelse, gives der grundlæggende ingen fortrydelsesret. Der kan dog være enkelte undtagelser, som f.eks. sygdom, skemaændringer el.lign.

  3. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til nærværende forening, som leverer ydelsen.

  4. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.


 1. Personoplysninger

  1. Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

  2. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

  3. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

  4. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

  5. De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

  6. Som registreret bruger hos foreningen eller foreningens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

  7. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.


 1. Brugernavn og adgangskode

  1. Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

  2. Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

  3. Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.


 1. Nyhedsbreve (DTU Sport har p.t. ingen nyhedsbreve)

  1. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

  2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

  3. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.


 1. Cookies

  1. I fobindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

  2. I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"


 1. Tekniske krav til brugerens computerudstyr

  1. Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).


 1. Ansvarsfraskrivelse

  1. Nærværende forening og Klubmodul er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

  2. Klubmodul og foreningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

  3. Foreningen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

  4. Foreningen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

  5. Selvom Foreningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

  6. Foreningen og Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

  7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Foreningen.

  8. Foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

  9. Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, Foreningen har leveret, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor og bede om en udredelse.

  10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller Foreningen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.


 1. Kundeservice

  1. Generelt: I henhold til Stk. 9.9 vil Foreningen så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Foreningen ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

  2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor, og Foreningen vil forsøge at hjælpe dig

  3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at foreningen accepterer dine ønsker.

  4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

  5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor.


 1. Force majeure

  1. Foreningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

   1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

   2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

   3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

   4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

   5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

   6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

  3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Hold i dag

Instagram