Instruktører/Instructors

Casper Gerhard Sonne

FITNESS ASSISTENT, LYNGBY
Jeg er Casper Sonne og går på General engineering uddannelsen på DTU, og er på mit tredje semester. Siden jeg startede med træning i 2017, har jeg haft mange forskellige træningsarter fra håndbold til boksning og MMA. Dog, det der er ens ved dem alle er at man kan forbedre sig gevaldigt i træningscenteret. Så kom og bliv stærke med mig.

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY 
I am Casper Sonne and i studie General engineering on my third semester. Since i started traning in 2017, i have tried many different activities, from playing handball to training boxing and MMA. However, what they all have in common, is that the work in the fitnesscenter will improve performance in all the activities. So, come and get strong with me.

Laurits Boe Reiche

FITNESS INSTRUKTØR, LYNGBY

Mit navn er Laurits Reiche, og jeg studerer Design og Innovation på DTU. Lige siden jeg var lille, har jeg haft en passion for sport, både at dyrke det selv og at se det på sidelinjen. Gennem årene har jeg eksperimenteret med forskellige sportsgrene. Især fodbold, snowboarding og Crossfit har grebet mig, og i dag er Crossfit den eneste sport, jeg aktivt dyrker. Udover selv at dyrke det, har jeg også arbejdet som Crossfit-instruktør i de seneste år sideløbende med mine studier.

Jeg har valgt at udvide mit engagement for træning ved også at arbejde i DTU Fitness. Gennem min erfaring fra min egen træning og som crossfit instruktør, har jeg fået en bred vifte af færdigheder, som kan anvendes til de fleste træningsøvelser i et fitnesscenter. Jeg trives ved at hjælpe folk i forbindelse med træning, så tøv ikke med at spørge hvis du ser mig i fitnesscentret på DTU.

FITNESS INSTRUCTOR, LYNGBY

My name is Laurits Reiche, and I am studying Design and Innovation at DTU (Technical University of Denmark). Ever since I was a child, I have had a passion for sports, both practicing them myself and watching from the sidelines. Over the years, I have experimented with various sports. Particularly, football, snowboarding, and Crossfit have captured my interest, and today, Crossfit is the only sport I actively engage in. In addition to participating, I have also worked as a Crossfit instructor in recent years alongside my studies.

I have chosen to expand my involvement in fitness by working at DTU Fitness. Through my experience in my own training and as a Crossfit instructor, I have gained a wide range of skills that can be applied to most gym exercises. I thrive on helping people with their fitness journey, so don't hesitate to ask if you see me at the DTU fitness center.

Kaj Kvisgaard Borum

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har været en del af DTU Sports bestyrelse siden 2014.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I have been spinning instructur at Risø Campus for several years, and have been a part of DTU Sports board since 2014.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.

Lars Renvald

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg har undervist som spinning instruktør i motionscentret i flere år. Jeg arbejder på Aarhus Universitet på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I´ve teached as spinning instructor in the sport center for several years. I work at University of Aarhus at Risø Campus.

Erik Vogeley

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ (VIKAR)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år. Jeg er pensioneret forskningstekniker fra DTU Vindenergi.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ (SUBSTITUTE) 
I´ve been spinning instructor at Risø Campus for several years. I am retired as science technicians at the Department of Wind Energy at DTU.

Jesper Christensen

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I am new spinning instructor Risø Campus.

Gala Kozlenko

YOGA INSTRUKTØR, RISØ

Min tilgang til Yoga er at forene kropsholdning med vejrtrækning og mentalt fokus i en afbalanceret sekvens af øvelser for alle kropsdele, afsluttet med genoprettende afslapning og enkel meditation. Jeg har en personlig tilgang til alle under klasserne. Jeg er altid klar til at hjælpe mine elever og forklare meningen med praksis.

YOGA INSTRUCTOR, RISØ

My approach to Yoga is to unite body posture with breathing and mind focus in a balanced sequence of exercises for all body parts completed with restorative relaxation and simple meditation. I have a personal approach to everyone during classes. I am always ready to help my students and explain the meaning of the practice.

Kim Ancher

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I am new spinning instructor Risø Campus.

Kontaktpersoner/Contact persons

Thor Sandberg

SPORTS MANAGER
Jeg hedder Thor Sandberg og er den nye Sports Manager hos DTU Sport. Jeg er formand for Dansk MMA Forbund, hvor jeg også er dommer og kampleder. I forbundet er jeg en del af flere forskellige udvalg, og sidder lige nu blandt andet med ansvar for stævner, dommere og landsholdet. Derudover er jeg medejer af en kamsportsklub i Farum der hedder Grappling Garage, hvor jeg også underviser i Brasiliansk Jiu-Jitsu.

Udover ovenstående har jeg de sidste 13 år arbejdet med salg og kundeservice. 

SPORTS MANAGER
My name is Thor Sandberg, and I am the new Sports Manager at DTU Sport. I am the chairman of the Danish MMA Federation, where I also serve as a judge and referee. Within the federation, I am part of several different committees, and I am currently responsible for events, judges, and the national team. Additionally, I am the co-owner of a martial arts club in Farum called Grappling Garage, where I also teach Brazilian Jiu-Jitsu.

Besides the above, I have worked in sales and customer service for the past 13 years.

Medarbejdere

Thor Sandberg

SPORTS MANAGER
Jeg hedder Thor Sandberg og er den nye Sports Manager hos DTU Sport. Jeg er formand for Dansk MMA Forbund, hvor jeg også er dommer og kampleder. I forbundet er jeg en del af flere forskellige udvalg, og sidder lige nu blandt andet med ansvar for stævner, dommere og landsholdet. Derudover er jeg medejer af en kamsportsklub i Farum der hedder Grappling Garage, hvor jeg også underviser i Brasiliansk Jiu-Jitsu.

Udover ovenstående har jeg de sidste 13 år arbejdet med salg og kundeservice. 

SPORTS MANAGER
My name is Thor Sandberg, and I am the new Sports Manager at DTU Sport. I am the chairman of the Danish MMA Federation, where I also serve as a judge and referee. Within the federation, I am part of several different committees, and I am currently responsible for events, judges, and the national team. Additionally, I am the co-owner of a martial arts club in Farum called Grappling Garage, where I also teach Brazilian Jiu-Jitsu.

Besides the above, I have worked in sales and customer service for the past 13 years.

Christian Kjærsgaard Jensen

STUDENTERMEDHJÆLPER, LYNGBY
Jeg hedder Christian K. Jensen og studerer Produktion og Konstruktion på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid været en del af mit liv, jeg har dyrket en del forskellige sportsgrene allerede fra en tidlig alder. Jeg hjælper til i halkontoret med administrative opgaver.

STUDENT ASSISTANT, LYNGBY 
My name is Christian K. Jensen and I study Mechanical Engineering at DTU Lyngby. Sport and Fitness has always been a part of my life, I have practised a lot of different sports from an early age. I help at the sports office with administrative tasks.

Tim Mark Jeppesen

DRIFTSMEDHJÆLPER I MOTIONSCENTRET, RISØ
Jeg hedder Tim Mark Jeppesen, er forskningstekniker og arbejder i center for Nutech mekanisk værksted og konstruktion. Jeg arbejder med fremstilling af mekaniske komponenter og dele til brug for forskningsprojekter til alle DTUs institutter. Derudover arbejder jeg i fritiden som frivillig brandmand i Roskilde brandvæsen, hvor opgaverne byder på massere af udfordringer, som jeg godt kan lide. Min store fritidsinteresse er styrketræning og fodbold. Min holdning er, at motion og velvære giver godt humør og livskvalitet.
Du kan kontakte mig på tjep@dtu.dk.

MAINTENANCE ASSISTANT, FITNESS AND GYM, RISØ
My name is Tim Mark Jeppesen, I´m a science technician and work in the center of Nutech mechanical service and construction. I work with the production of mechanical components and parts for research projects for all the departments of DTU. In addition, I work as a voluntary fireman at Roskilde fire department, which gives a lot of challenges that I like very much. My greatest hobby is weight-lifting and football. My opinion is that exercise and well-being provides a good mood and quality of life.
You can contact me at tjep@dtu.dk.

Peter Miedema

TEKNISK MEDHJÆLPER DTU FITNESS, LYNGBY
Jeg er frivillig teknisk medhjælper i DTU Fitness.
Jeg arbejder som systemadministrator i Afdelingen for IT Service, og kan kontaktes på pemi@dtu.dk.

TECHNICAL ASSISTANT DTU FITNESS, LYNGBY 
I´m voluntary assistant for DTU Fitness.
I work as system administrator in the Department of IT Service and can be contacted at pemi@dtu.dk.

Ann-Rose Bøttcher

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

ADMINISTRATION
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.

Hold i dag

Instagram