Instruktører/Instructors

Casper Gerhard Sonne

FITNESS ASSISTENT, LYNGBY

Jeg er Casper Sonne og går på General engineering uddannelsen på DTU, og er på mit tredje semester. Siden jeg startede med træning i 2017, har jeg haft mange forskellige træningsarter fra håndbold til boksning og MMA. Dog, det der er ens ved dem alle er at man kan forbedre sig gevaldigt i træningscenteret. Så kom og bliv stærke med mig ??.

//

I am Casper Sonne and i studie General engineering on my third semester. Since i started traning in 2017, i have tried many different activities, from playing handball to training boxing and MMA. However, what they all have in common, is that the work in the fitnesscenter will improve performance in all the activities. So, come and become strong with me ??.

Edoardo Dionisio

FITNESS INSTRUCTOR, LYNGBY

Jeg hedder Edoardo Dionisio og studere Teknisk biomedicin på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid interesseret mig og har derfor dyrket det meget allerede fra en tidlig alder. Fordi at være aktiv er en af mine store passioner har jeg valgt at arbejde hos DTU fitness som fitness instruktør, hvor jeg kan hjælpe dig med vejledning om centeret og trænings tips.
//
My name is Edoardo Dionisio and I study Technical Biomedicine at DTU Lyngby. Sport and Fitness have always interested me and have therefore grown on me from an early age. Being active is one of my major passions, and therefore have I chosen to work at DTU fitness as a fitness assistant where I can help you with guidance on the center and training tips
Kaj Kvisgaard Borum

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har været en del af DTU Sports bestyrelse siden 2014.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi. 

///

I have been spinning instructur at Risoe Campus for several years, and have been a part of DTU Sports board since 2014.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.  
Lars Renvald
INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg har undervist som spinning instruktør i motionscentret i flere år. Jeg arbejder på Aarhus Universitet på Risø Campus. 
***
 
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE
I´ve teached as spinning instructor in the sport center for several years. I work at University of Aarhus at Risoe Campus.
Erik Vogeley

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ - VIKAR
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år. Jeg er pensioneret forskningstekniker fra DTU Vindenergi.

 
***
 
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE - SUBSTITUTE
I´ve been spinning instructor at Risoe Campus for several years. I am retired as science technicians at the Department of Wind Energy at DTU.  
Christina Theilgaard
INSTRUKTØR YOGA, RISØ

Jeg har undervist i yinyoga siden 2015, og jeg elsker at kunne give min viden om yinyoga videre. At give dig muligheden for at mærke, hvilke forandringer, som yinyogaen kan sætte i gang hos dig.

I min undervisning lægger jeg vægt på at møde dig lige der, hvor du er, og at guide dig langsomt ind og ud af stillingerne, så du får tid til at mærke, hvad stillingerne gør ved kroppen.

***
INSTRUCTOR YOGA, RISOE

I have been teaching yin yoga since 2015, and I love being able to share my knowledge of yin yoga with others. Providing you with the opportunity to feel the changes that yin yoga can initiate within you.

In my teaching, I prioritize meeting you exactly where you are and guiding you slowly into and out of postures so that you have time to feel what the postures are doing to your body.
Jesper Christensen

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus .-)

***
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE 
I am new spinning instructor Risoe Campus
Kim Ancher

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus .-)

***
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE 
I am new spinning instructor Risoe Campus

Kontaktpersoner/Contact persons

Henrik Voigt

SPORTS SUPERVISOR

Jeg er uddannet indenfor sportsmanagement og har stor interesse for al slags sport.  

Kontaktinformationer: Halkontor, bygning 101B - tlf. 45 25 12 70 eller 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - Se under kontakter for åbningstider 
                                                                                                             
 /// 
 
Contact informations: Office in building 101B – tlf. 45 25 12 70 or 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - See "contacts" for opening hours 
 


Medarbejdere

Oktay Ipek

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY

Jeg hedder Oktay Ipek,

Til daglig læser jeg Kemisk og Biokemisk Teknologi på DTU Lyngby.

Jeg er glad for at bruge min krop og afprøve dens grænser. Udover de gavnlige effekter for det fysiske helbred, er fysisk aktivitet ligeledes vigtig for den mentale sundhed. Derfor synes jeg, det er vigtigt for enhver at sætte tid af til sport og fitness i deres dagligdag.

////
 
I am studying Chemical and Biochemical engineering at DTU Lyngby.
 I like using my body and test its limits. Aside from the benefits of ones physical health, physical activity is equally important for the mental health. I therefore think that it is important for everyone to include sport and fitness in their daily routine
 
Christian Kjærsgaard Jensen

STUDENT ASSISTANT, LYNGBY

Jeg hedder Christian K. Jensen og studerer Produktion og Konstruktion på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid været en del af mit liv, jeg har dyrket en del forskellige sportsgrene allerede fra en tidlig alder. Jeg hjælper til i halkontoret med administrative opgaver.
//
My name is Christian K. Jensen and I study Mechanical Engineering at DTU Lyngby. Sport and Fitness has always been a part of my life, I have practised a lot of different sports from an early age. I help at the sports office with administrative tasks.
Henrik Voigt

SPORTS SUPERVISOR

Jeg er uddannet indenfor sportsmanagement og har stor interesse for al slags sport.  

Kontaktinformationer: Halkontor, bygning 101B - tlf. 45 25 12 70 eller 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - Se under kontakter for åbningstider 
                                                                                                             
 /// 
 
Contact informations: Office in building 101B – tlf. 45 25 12 70 or 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - See "contacts" for opening hours 
 


Zake Salarzei

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY

Jeg hedder Zake Salarzei og læser til maskinmester i hverdagen. 

Jeg har spillet fodbold en del år og i folkeskolen var idræt helt klart mit yndlingsfag. 

Da jeg var 13-14 år, fik jeg interessen for styrketræning og jeg har taget det til mig siden. Jeg har fået mange gode relationer gennem sporten og bruger det som et redskab til at udvikle mig personligt og koble af på. 

Jeg plejer at være ret imødekommende, så tøv ikke med at tag kontakt, hvis der er noget. 

///

My name is Zake Salarzei and I study Marine engineering and management in Lyngby. Sport means a lot to me. I have been playing football for several years and in primary school, the sport was my favorite subject. When I was 13-14 years old, I got interested in strength training and I have trained on and off since. I have gained many good relationships through the sport, and I use it as a tool to develop myself personally and disconnect from school etc. 

I tend to be quite accommodating, so do not hesitate to get in touch if there is anything.

Tim Mark Jeppesen

DRIFTSMEDHJÆLPER I MOTIONSCENTRET, RISØ
Jeg hedder Tim Mark Jeppesen, er forskningstekniker og arbejder i center for Nutech mekanisk værksted og konstruktion. Jeg arbejder med fremstilling af mekaniske komponenter og dele til brug for forskningsprojekter til alle DTUs institutter. 
Derudover arbejder jeg i fritiden som frivillig brandmand i Roskilde brandvæsen, hvor opgaverne byder på massere af udfordringer, som jeg godt kan lide. Min store fritidsinteresse er styrketræning og fodbold. Min holdning er, at motion og velvære giver godt humør og livskvalitet. 

Du kan kontakte mig på tjep@dtu.dk.

***
 
MAINTENANSE ASSISTANT, FITNESS AND GYM, RISØ
My name is Tim Mark Jeppesen, I´m science technician and work in the center of Nutech mechanical service and construction. I work with the production of mechanical components and parts for research projects for all the departments of DTU.
In addition, I work as a voluntary fireman at Roskilde fire department, which gives a lot of challenges that I like very much. My great hobby is weight-lifting and football. My opinion is that exercise and well-being provides a good mood and quality of life. 

You can contact me at
tjep@dtu.dk.
Peter Miedema

TEKNISK MEDHJÆLPER DTU FITNESS , LYNGBY
Jeg er frivillig teknisk medhjælper i DTU Fitness.  

Jeg arbejder som systemadministrator i Afdelingen for IT Service, og kan kontaktes på pemi@dtu.dk.
***
 
TECHNICAL ASSISTANT, LYNGBY
I´m voluntary assistant for DTU Fitness. 
 
I work as system administrator in the Department of IT Service and can be contacted at pemi@dtu.dk.   
Ann-Rose Bøttcher

ADMINISTRATION 
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

 
***
 
ADMINISTRATION 
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at
arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.
 
 
 
 
Hold i dag

Instagram