Instruktører/Instructors
Casper Gerhard Sonne
Beskrivelse

FITNESS ASSISTENT, LYNGBY
Jeg er Casper Sonne og går på General engineering uddannelsen på DTU, og er på mit tredje semester. Siden jeg startede med træning i 2017, har jeg haft mange forskellige træningsarter fra håndbold til boksning og MMA. Dog, det der er ens ved dem alle er at man kan forbedre sig gevaldigt i træningscenteret. Så kom og bliv stærke med mig.

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY 
I am Casper Sonne and i studie General engineering on my third semester. Since i started traning in 2017, i have tried many different activities, from playing handball to training boxing and MMA. However, what they all have in common, is that the work in the fitnesscenter will improve performance in all the activities. So, come and get strong with me.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Edoardo Dionisio
Beskrivelse

FITNESS INSTRUKTØR, LYNGBY
Jeg hedder Edoardo Dionisio og studere Teknisk biomedicin på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid interesseret mig og har derfor dyrket det meget allerede fra en tidlig alder. Fordi at være aktiv er en af mine store passioner har jeg valgt at arbejde hos DTU fitness som fitness instruktør, hvor jeg kan hjælpe dig med vejledning om centeret og trænings tips.

FITNESS INSTRUCTOR, LYNGBY 
My name is Edoardo Dionisio and I study Technical Biomedicine at DTU Lyngby. Sport and Fitness have always interested me and have therefore grown on me from an early age. Being active is one of my major passions, and therefore have I chosen to work at DTU fitness as a fitness assistant where I can help you with guidance on the center and training tips.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Kaj Kvisgaard Borum
Beskrivelse

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har været en del af DTU Sports bestyrelse siden 2014.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I have been spinning instructur at Risø Campus for several years, and have been a part of DTU Sports board since 2014.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Lars Renvald
Beskrivelse

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg har undervist som spinning instruktør i motionscentret i flere år. Jeg arbejder på Aarhus Universitet på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I´ve teached as spinning instructor in the sport center for several years. I work at University of Aarhus at Risø Campus.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Erik Vogeley
Beskrivelse

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ (VIKAR)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år. Jeg er pensioneret forskningstekniker fra DTU Vindenergi.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ (SUBSTITUTE) 
I´ve been spinning instructor at Risø Campus for several years. I am retired as science technicians at the Department of Wind Energy at DTU.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Christina Theilgaard
Beskrivelse

YOGA INSTRUKTØR, RISØ
Jeg har undervist i yinyoga siden 2015, og jeg elsker at kunne give min viden om yinyoga videre. At give dig muligheden for at mærke, hvilke forandringer, som yinyogaen kan sætte i gang hos dig.
I min undervisning lægger jeg vægt på at møde dig lige der, hvor du er, og at guide dig langsomt ind og ud af stillingerne, så du får tid til at mærke, hvad stillingerne gør ved kroppen.

YOGA INSTRUCTOR, RISØ 
I have been teaching yin yoga since 2015, and I love being able to share my knowledge of yin yoga with others. Providing you with the opportunity to feel the changes that yin yoga can initiate within you.
In my teaching, I prioritize meeting you exactly where you are and guiding you slowly into and out of postures so that you have time to feel what the postures are doing to your body.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Jesper Christensen
Beskrivelse

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I am new spinning instructor Risø Campus.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Kim Ancher
Beskrivelse

BODYBIKE INSTRUKTØR, RISØ
Jeg er ny spinninginstruktør på Risø Campus.

BODYBIKE INSTRUCTOR, RISØ 
I am new spinning instructor Risø Campus.

Se hele beskrivelsen
Vis hold
Kontaktpersoner/Contact persons
Henrik Voigt
Beskrivelse

SPORTS SUPERVISOR
Jeg er uddannet indenfor sportsmanagement og har stor interesse for al slags sport.
Kontaktinformationer: Halkontor, bygning 101B - tlf. 45 25 12 70 eller 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - Se under kontakter for åbningstider.

SPORTS SUPERVISOR 
I have a degree in sportsmanagement and am very interested in all kinds of sports.
Contact informations: Office in building 101B – tlf. 45 25 12 70 or 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - See "contacts" for opening hours.

Se hele beskrivelsen
Medarbejdere
Oktay Ipek
Beskrivelse

FITNESS ASSISTENT, LYNGBY
Jeg hedder Oktay Ipek, til daglig læser jeg Kemisk og Biokemisk Teknologi på DTU Lyngby.
Jeg er glad for at bruge min krop og afprøve dens grænser. Udover de gavnlige effekter for det fysiske helbred, er fysisk aktivitet ligeledes vigtig for den mentale sundhed. Derfor synes jeg, det er vigtigt for enhver at sætte tid af til sport og fitness i deres dagligdag.

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY 
I am Oktay Ipek, I study Chemical and Biochemical engineering at DTU Lyngby.
I like using my body and test its limits. Aside from the benefits of ones physical health, physical activity is equally important for the mental health. I therefore think that it is important for everyone to include sport and fitness in their daily routine.

Se hele beskrivelsen
Christian Kjærsgaard Jensen
Beskrivelse

STUDENTERMEDHJÆLPER, LYNGBY
Jeg hedder Christian K. Jensen og studerer Produktion og Konstruktion på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid været en del af mit liv, jeg har dyrket en del forskellige sportsgrene allerede fra en tidlig alder. Jeg hjælper til i halkontoret med administrative opgaver.

STUDENT ASSISTANT, LYNGBY 
My name is Christian K. Jensen and I study Mechanical Engineering at DTU Lyngby. Sport and Fitness has always been a part of my life, I have practised a lot of different sports from an early age. I help at the sports office with administrative tasks.

Se hele beskrivelsen
Henrik Voigt
Beskrivelse

SPORTS SUPERVISOR
Jeg er uddannet indenfor sportsmanagement og har stor interesse for al slags sport.
Kontaktinformationer: Halkontor, bygning 101B - tlf. 45 25 12 70 eller 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - Se under kontakter for åbningstider.

SPORTS SUPERVISOR 
I have a degree in sportsmanagement and am very interested in all kinds of sports.
Contact informations: Office in building 101B – tlf. 45 25 12 70 or 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - See "contacts" for opening hours.

Se hele beskrivelsen
Tim Mark Jeppesen
Beskrivelse

DRIFTSMEDHJÆLPER I MOTIONSCENTRET, RISØ
Jeg hedder Tim Mark Jeppesen, er forskningstekniker og arbejder i center for Nutech mekanisk værksted og konstruktion. Jeg arbejder med fremstilling af mekaniske komponenter og dele til brug for forskningsprojekter til alle DTUs institutter. Derudover arbejder jeg i fritiden som frivillig brandmand i Roskilde brandvæsen, hvor opgaverne byder på massere af udfordringer, som jeg godt kan lide. Min store fritidsinteresse er styrketræning og fodbold. Min holdning er, at motion og velvære giver godt humør og livskvalitet.
Du kan kontakte mig på tjep@dtu.dk.

MAINTENANCE ASSISTANT, FITNESS AND GYM, RISØ
My name is Tim Mark Jeppesen, I´m a science technician and work in the center of Nutech mechanical service and construction. I work with the production of mechanical components and parts for research projects for all the departments of DTU. In addition, I work as a voluntary fireman at Roskilde fire department, which gives a lot of challenges that I like very much. My greatest hobby is weight-lifting and football. My opinion is that exercise and well-being provides a good mood and quality of life.
You can contact me at tjep@dtu.dk.

Se hele beskrivelsen
Peter Miedema
Beskrivelse

TEKNISK MEDHJÆLPER DTU FITNESS, LYNGBY
Jeg er frivillig teknisk medhjælper i DTU Fitness.
Jeg arbejder som systemadministrator i Afdelingen for IT Service, og kan kontaktes på pemi@dtu.dk.

TECHNICAL ASSISTANT DTU FITNESS, LYNGBY 
I´m voluntary assistant for DTU Fitness.
I work as system administrator in the Department of IT Service and can be contacted at pemi@dtu.dk.

Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Beskrivelse

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

ADMINISTRATION
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.

Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Instagram