Instruktører/Instructors
Edoardo Dionisio
Beskrivelse

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY

Jeg hedder Edoardo Dionisio og studere Teknisk biomedicin på DTU Lyngby. Sport og Fitness har altid interesseret mig og har derfor dyrket det meget allerede fra en tidlig alder. Fordi at være aktiv er en af mine store passioner har jeg valgt at arbejde hos DTU fitness som fitness assistent, hvor jeg kan hjælpe dig med vejledning om centeret og trænings tips.
//
My name is Edoardo Dionisio and I study Technical Biomedicine at DTU Lyngby. Sport and Fitness have always interested me and have therefore grown on me from an early age. Being active is one of my major passions, and therefore have I chosen to work at DTU fitness as a fitness assistant where I can help you with guidance on the center and training tips
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Kaj Kvisgaard Borum
Beskrivelse

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har været en del af DTU Sports bestyrelse siden 2014.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi. 

***
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE 
I have been spinning instructur at Risoe Campus for several years, and have been a part of DTU Sports board since 2014.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.  
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Lars Renvald
Beskrivelse
INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ
Jeg har undervist som spinning instruktør i motionscentret i flere år. Jeg arbejder på Aarhus Universitet på Risø Campus. 
***
 
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE
I´ve teached as spinning instructor in the sport center for several years. I work at University of Aarhus at Risoe Campus.
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Erik Vogeley
Beskrivelse

INSTRUKTØR BODYBIKE, RISØ - VIKAR
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år. Jeg er pensioneret forskningstekniker fra DTU Vindenergi.

 
***
 
INSTRUCTOR BODYBIKE, RISOE - SUBSTITUTE
I´ve been spinning instructor at Risoe Campus for several years. I am retired as science technicians at the Department of Wind Energy at DTU.  
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Sara Engberg
Beskrivelse
INSTRUKTØR YOGA, RISØ
Jeg er nyuddannet (2019) 200-timers Vinyasa yogainstruktør, og har nogle års erfaring med instruktion inden for andre sportsgrene (roning-relateret). Jeg går meget op i korrekt alignment (kroppens holdning/position) i hver yogastilling, både for at øge kropsbevidsthed og for at undgå skader. Jeg bruger selv yoga til at koble af fra en stresset hverdag, komme ned i gear og finde roen indeni.
 
Til daglig er jeg ansat som post doc i gruppen for Fotovoltaiske Materialer og Systemer på DTU Fotonik. 
 
* * * *
I recently graduated (2019) a 200-hours Vinyasa yoga teacher training, and have some years of experience with instruction in other sports (rowing-related). I care about correct alignment (body posture/position) in every yoga pose, to increase body awareness and avoid injuries. I myself use yoga to relax and reduce stress, as well as release tension in body and mind.
 
I am employed as a post doc in the group of Photovoltaic Materials and Systems at DTU Fotonik.
 
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Kontaktpersoner/Contact persons
Markus Thomsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Michael Mirabueno Albrechtsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Medarbejdere
Oktay Ipek
Beskrivelse

FITNESS ASSISTANT, LYNGBY

Jeg hedder Oktay Ipek,

Til daglig læser jeg Kemisk og Biokemisk Teknologi på DTU Lyngby.

Jeg er glad for at bruge min krop og afprøve dens grænser. Udover de gavnlige effekter for det fysiske helbred, er fysisk aktivitet ligeledes vigtig for den mentale sundhed. Derfor synes jeg, det er vigtigt for enhver at sætte tid af til sport og fitness i deres dagligdag.

////
 
I am studying Chemical and Biochemical engineering at DTU Lyngby.
I like using my body and test its limits. Aside from the benefits of ones physical health, physical activity is equally important for the mental health. I therefore think that it is important for everyone to include sport and fitness in their daily routine
 
Se hele beskrivelsen
Markus Thomsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Theis Rasmussen
Beskrivelse

FITNESS ASSISTANT, RISØ

Jeg hedder Theis Rasmussen og arbejder, som fitness assistent i Motionscenter Risø.


Se hele beskrivelsen
Tim Mark Jeppesen
Beskrivelse

DRIFTSMEDHJÆLPER I MOTIONSCENTRET, RISØ
Jeg hedder Tim Mark Jeppesen, er forskningstekniker og arbejder i center for Nutech mekanisk værksted og konstruktion. Jeg arbejder med fremstilling af mekaniske komponenter og dele til brug for forskningsprojekter til alle DTUs institutter. 
Derudover arbejder jeg i fritiden som frivillig brandmand i Roskilde brandvæsen, hvor opgaverne byder på massere af udfordringer, som jeg godt kan lide. Min store fritidsinteresse er styrketræning og fodbold. Min holdning er, at motion og velvære giver godt humør og livskvalitet. 

Du kan kontakte mig på tjep@dtu.dk.

***
 
MAINTENANSE ASSISTANT, FITNESS AND GYM, RISØ
My name is Tim Mark Jeppesen, I´m science technician and work in the center of Nutech mechanical service and construction. I work with the production of mechanical components and parts for research projects for all the departments of DTU.
In addition, I work as a voluntary fireman at Roskilde fire department, which gives a lot of challenges that I like very much. My great hobby is weight-lifting and football. My opinion is that exercise and well-being provides a good mood and quality of life. 

You can contact me at
tjep@dtu.dk.
Se hele beskrivelsen
Peter Miedema
Beskrivelse

TEKNISK MEDHJÆLPER DTU FITNESS , LYNGBY
Jeg er frivillig teknisk medhjælper i DTU Fitness.  

Jeg arbejder som systemadministrator i Afdelingen for IT Service, og kan kontaktes på pemi@dtu.dk.
***
 
TECHNICAL ASSISTANT, LYNGBY
I´m voluntary assistant for DTU Fitness. 
 
I work as system administrator in the Department of IT Service and can be contacted at pemi@dtu.dk.   
Se hele beskrivelsen
Henrik Voigt
Beskrivelse

SPORTS SUPERVISOR
Jeg er uddannet indenfor sportsmanagement og har stor interesse for al slags sport.  

Kontaktinformationer: Halkontor, bygning 101B - tlf. 45 25 12 70 eller 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - Se under kontakter for åbningstider 
                                                                                                               *** 
 
Contact informatioons: Office in building 101B – tlf. 45 25 12 70 or 93 51 18 00 - mail henrikv@dtu.dk - See "contacts" for opening hours 
 
Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Beskrivelse

ADMINISTRATION 
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

 
***
 
ADMINISTRATION 
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at
arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.
 
 
 
 
Se hele beskrivelsen
Trænere
X X
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Hold i dag