Bestyrelse/Board

John Louis Højstrup Lauersen

HSU-REPRÆSENTANT / CHAIRMAN
Jeg har været formand for DTU sport siden 2016, og har i mange år været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som gruppeleder for AV, netværk og telefoni på DTU.

REPRESENTATIVE FOR HSU / CHAIRMAN 
I have been president of DTU sport since 2016, and for many years I have been part of the DTU Sports Board. I have been appointed by HSU and represent DTU employees.
I work as a group leader for AV, network and telephony at DTU.

Lars Brændgaard Villadsen

REKTORS UDPEGEDE I DTU SPORTS BESTYRELSEN

RECTORS APPOINTED AT THE DTU SPORT BOARD 

Kaj Kvisgaard Borum

HSU-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Risø)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har siden 2014 været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi.

REPRESENTATIVE FOR HSU (& bodybike instructor, Risoe) 
I have been spinning instructor at Risø Campus for several years and have since 2014 been a part of the board at DTU Sport. I am chosen by HSU and represent the employee at DTU.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.

Esben Visby Fjerbæk

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Sailing)
Jeg startede min kandidat på Bygningsdesign i februar 2019, og har siden har været medlem af DTU Sailing. I foråret 2020 overtog jeg formandsposten ved et generationsskifte. Jeg har tidligere været træner i Aalborg Sejlklub, hvor det også blev til en smule foreningsarbejde.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Sailing) 
I started my master''s degree in Building Design in February 2019, and have since been a member of DTU Sailing. In the spring of 2020, I took over the chairmanship. I have previously been a coach in Aalborg Sailing Club, where I also participated in the club development.

Henrik Voigt

BESTYRELSESSEKRETÆR (& sports supervisor)
Jeg er ansat af DTU Sports til at varetage foreningen daglige drift og udvikling siden 2016. Min faglige baggrund er en videregående uddannelse i sports management. Jeg har stor interesse for sport og har gennem min uddannelse og arbejde udviklet stærke kompetencer indenfor drift og vedligeholdelse af frivillige foreninger.

BOARDSECRETARY & sports supervisor) 
I am employed by DTU Sport since 2016 to manage the daily operation and development of the association. My Academic background is a PBA in international Sports Management. I have a great interest in sports and through my education and work, have developed strong skills in the operation and maintenance of voluntary associations.

Philip Charlie Johansen

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Climbing)
Jeg er formand for DTU Climbing. Jeg er uddannet kemi ingeniør fra DTU.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Climbing) 
I am the chairman at DTU Climbing. I am a chemical engineer from DTU.

Ann-Rose Bøttcher

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

ADMINISTRATION
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.

Jonas Vilhelm Søgaard

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Ultimate Frisbee)
Jeg er i øjeblikket en del af DTU Ultimate og har været investeret i DTU Sport siden 2019. Jeg læser bygningsingeniør og bruger meget af min fritid i udlandet på at repræsentere DTU eller landsholdet ved forskellige internationale turneringer. Min ambition for at være en del af DTU Sport er at optimere og forbedre hvor jeg kan.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Ultimate Frisbee) 
I'm currently part of DTU Ultimate and have been invested in DTU sports since 2019. I'm studying architectural engineering and like to spend a lot of my free time abroad representing DTU or the national team at various international tournaments. My aspiration for being at DTU-Sport is to optimize and improve where I can.

Oliver Lykkebæk Larsen

PF-REPRÆSENTANT
Jeg er PF-repræsentant i bestyrelsen. Til dagligt læser jeg D. Maskinteknik og engagerer mig i forskellige sammenhænge indenfor PF. Jeg har samtidigt posten som kasserer for DTU Fitness Ballerup, og kan findes de fleste dage på ugen i enten træningscenteret på Ballerup eller Lyngby Campus.

REPRESENTATIVE FOR PF 
I am your PF-representative on the board. Day-to-day I study Mechanical Engineering and get involved with PF in various contexts. I also hold the position of treasurer for DTU Fitness Ballerup, and can be found most days of the week in either the training center at Ballerup or Lyngby Campus.

Kim Emil Rasmussen

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Basketball)
Jeg er formand for DTU Basketball og klubrepræsentant i DTU Sports bestyrelse.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Basketball) 
I am the chairman at DTU Basketball and club representative at the DTU Sport board.

Brian Harbøll

KLUB-REPRÆSENTANT SUPPLEANT (DTU Table Tennis)
Jeg har været medlem af DTU Table Tennis siden 1987 og er kasserer i DTU Table Tennis siden 1989. Har tidligere (2014 - 2022) siddet i DTU Sports bestyrelse.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Table Tennis) 
I have been a member of DTU Table Tennis since 1987 and have been treasurer of DTU Table Tennis since 1989. Previously (2014 - 2022) I sat on the board of DTU Sports.

Hold i dag

Instagram