Bestyrelse/Board
Thor Sandberg
Præsentation

SPORTS MANAGER
Jeg hedder Thor Sandberg og er den nye Sports Manager hos DTU Sport. Jeg er formand for Dansk MMA Forbund, hvor jeg også er dommer og kampleder. I forbundet er jeg en del af flere forskellige udvalg, og sidder lige nu blandt andet med ansvar for stævner, dommere og landsholdet. Derudover er jeg medejer af en kamsportsklub i Farum der hedder Grappling Garage, hvor jeg også underviser i Brasiliansk Jiu-Jitsu.

Udover ovenstående har jeg de sidste 13 år arbejdet med salg og kundeservice. 

SPORTS MANAGER
My name is Thor Sandberg, and I am the new Sports Manager at DTU Sport. I am the chairman of the Danish MMA Federation, where I also serve as a judge and referee. Within the federation, I am part of several different committees, and I am currently responsible for events, judges, and the national team. Additionally, I am the co-owner of a martial arts club in Farum called Grappling Garage, where I also teach Brazilian Jiu-Jitsu.

Besides the above, I have worked in sales and customer service for the past 13 years.

Se hele beskrivelsen
John Louis Højstrup Lauersen
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT / CHAIRMAN
Jeg har været formand for DTU sport siden 2016, og har i mange år været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som gruppeleder for AV, netværk og telefoni på DTU.

REPRESENTATIVE FOR HSU / CHAIRMAN 
I have been president of DTU sport since 2016, and for many years I have been part of the DTU Sports Board. I have been appointed by HSU and represent DTU employees.
I work as a group leader for AV, network and telephony at DTU.

Se hele beskrivelsen
Lars Brændgaard Villadsen
Præsentation

REKTORS UDPEGEDE I DTU SPORTS BESTYRELSEN

RECTORS APPOINTED AT THE DTU SPORT BOARD 

Se hele beskrivelsen
Kaj Kvisgaard Borum
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Risø)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har siden 2014 været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi.

REPRESENTATIVE FOR HSU (& bodybike instructor, Risoe) 
I have been spinning instructor at Risø Campus for several years and have since 2014 been a part of the board at DTU Sport. I am chosen by HSU and represent the employee at DTU.
I work as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.

Se hele beskrivelsen
Esben Visby Fjerbæk
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Sailing)
Jeg startede min kandidat på Bygningsdesign i februar 2019, og har siden har været medlem af DTU Sailing. I foråret 2020 overtog jeg formandsposten ved et generationsskifte. Jeg har tidligere været træner i Aalborg Sejlklub, hvor det også blev til en smule foreningsarbejde.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Sailing) 
I started my master''s degree in Building Design in February 2019, and have since been a member of DTU Sailing. In the spring of 2020, I took over the chairmanship. I have previously been a coach in Aalborg Sailing Club, where I also participated in the club development.

Se hele beskrivelsen
Philip Charlie Johansen
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Climbing)
Jeg er formand for DTU Climbing. Jeg er uddannet kemi ingeniør fra DTU.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Climbing) 
I am the chairman at DTU Climbing. I am a chemical engineer from DTU.

Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Præsentation

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
Kontakt mig for spørgsmål vedrørende økonomi og bestyrelsesarbejde. Jeg kan kontaktes på arbot@dtu.dk. Udenfor normal arbejdstid kan jeg i akutte tilfælde kontaktes på tlf. 40 60 49 28.

ADMINISTRATION
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association.
Contact me for questions regarding the economy and directorships. I can be contacted at arbot@dtu.dk. Outside normal working hours I can be contacted in acute cases at 40 60 49 28.

Se hele beskrivelsen
Jonas Vilhelm Søgaard
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Ultimate Frisbee)
Jeg er i øjeblikket en del af DTU Ultimate og har været investeret i DTU Sport siden 2019. Jeg læser bygningsingeniør og bruger meget af min fritid i udlandet på at repræsentere DTU eller landsholdet ved forskellige internationale turneringer. Min ambition for at være en del af DTU Sport er at optimere og forbedre hvor jeg kan.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Ultimate Frisbee) 
I'm currently part of DTU Ultimate and have been invested in DTU sports since 2019. I'm studying architectural engineering and like to spend a lot of my free time abroad representing DTU or the national team at various international tournaments. My aspiration for being at DTU-Sport is to optimize and improve where I can.

Se hele beskrivelsen
Oliver Lykkebæk Larsen
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT
Jeg er PF-repræsentant i bestyrelsen. Til dagligt læser jeg D. Maskinteknik og engagerer mig i forskellige sammenhænge indenfor PF. Jeg har samtidigt posten som kasserer for DTU Fitness Ballerup, og kan findes de fleste dage på ugen i enten træningscenteret på Ballerup eller Lyngby Campus.

REPRESENTATIVE FOR PF 
I am your PF-representative on the board. Day-to-day I study Mechanical Engineering and get involved with PF in various contexts. I also hold the position of treasurer for DTU Fitness Ballerup, and can be found most days of the week in either the training center at Ballerup or Lyngby Campus.

Se hele beskrivelsen
Kim Emil Rasmussen
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Basketball)
Jeg er formand for DTU Basketball og klubrepræsentant i DTU Sports bestyrelse.

REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Basketball) 
I am the chairman at DTU Basketball and club representative at the DTU Sport board.

Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Instagram