Bestyrelse/Board
John Louis Højstrup Lauersen
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT / CHAIRMAN 
Jeg har været formand for DTU sport siden 2016, og har i mange år været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som gruppeleder for AV, netværk og telefoni på DTU.

 
REPRESENTATIVE FOR HSU / CHAIRMAN
I have been president of DTU sport since 2016, and for many years I have been part of the DTU Sports Board. I have been appointed by HSU and represent DTU employees.
I work as a group leader for AV, network and telephony at DTU.
Se hele beskrivelsen
Kaj Kvisgaard Borum
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Risø)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har siden 2014 været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi. 

***
REPRESENTATIVE FOR HSU (& bodybike instructor, Risoe)
I have been spinning instructor at Risø Campus for several years and have since 2014 been a part of the board at DTU Sport. I am chosen by HSU and represent the employee at DTU.
I work  as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.
Se hele beskrivelsen
Esben Visby Fjerbæk
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Sailing)
Jeg startede min kandidat på Bygningsdesign i februar 2019, og har siden har været medlem af DTU Sailing. I foråret 2020 overtog jeg formandsposten ved et generationsskifte. Jeg har tidligere været træner i Aalborg Sejlklub, hvor det også blev til en smule foreningsarbejde.
***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Sailing)
I started my master''s degree in Building Design in February 2019, and have since been a member of DTU Sailing. In the spring of 2020, I took over the chairmanship. I have previously been a coach in Aalborg Sailing Club, where I also participated in the club development.
Se hele beskrivelsen
Henrik Voigt
Præsentation

BESTYRELSESSEKRETÆR (& sports supervisor)
Jeg er ansat af DTU Sports til at varetage foreningen daglige drift og udvikling siden 2016. Min faglige baggrund er en videregående uddannelse i sports management. Jeg har stor interesse for sport og har gennem min uddannelse og arbejde udviklet stærke kompetencer indenfor drift og vedligeholdelse af frivillige foreninger.  
***
I am employed by DTU Sport since 2016 to manage the daily operation and devolopment of the association. My Academic background is a PBA in international Sports Management. I have a great interest in sports and through my education and work, have developed strong skills in the operation and maintenance of voluntary associations.

 
 
Se hele beskrivelsen
Philip Charlie Johansen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Climbing)
Jeg er formand for DTU Climbing. Jeg er uddannet kemi ingeniør fra DTU.
***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Climbing)
I am the chairman at DTU Climbing. I am a chemical engineer from DTU.
Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Præsentation

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
                                                                                                                     ***
ADMINISTRATION 
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association. 


Se hele beskrivelsen
Michael Mirabueno Albrechtsen
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT
Jeg er PF-repræsentant i bestyrelsen og fungerer som de studerenes stemme i DTU Sport. Jeg læser til dagligt C.General Engineering og engagerer mig i forskellige sportsgrene (hvis ikke jeg er blevet skadet endnu) og andet foreningsarbejde. 

***

REPRESENTATIVE FOR PF
I am your PF-representative and act as the students voice in DTU Sport. I am studying C.General engineering and active in various sports (in which I am not injured yet) and other board activities.

Se hele beskrivelsen
Anton Friis Stengaard
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT
Jeg er den anden af to PF-repræsentanter i bestyrelsen. Til dagligt læser jeg C. Geofysik og Rumteknologi, og kan ellers findes i både sportshallen og klatrehallen, hvis ikke vejret er godt nok til Beachvolley eller Disc Golf.


***

REPRESENTATIVE FOR PF

I am the other PF representative in the board. Day-to-day I am studying earth and space physics and engineering. You can usually find me in the sportshall or in the climbing gym if the weather is not good enough for beachvolley or disc golf.

Se hele beskrivelsen
Kim Emil Rasmussen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Basketball)
Jeg er formand for DTU Basketball og klubrepræsentant i DTU Sports bestyrelse.
***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Basketball)
I am the chairman at DTU Basketball and clubrepresentative at the DTU Sport board.
Se hele beskrivelsen
Brian Harbøll
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Table Tennis)
Jeg har været medlem af DTU Table Tennis siden 1987 og er kasserer i DTU Table Tennis siden 1989. Har tidligere (2014-2016) siddet i DTU Sports bestyrelse.

Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Instagram