Klubmodul.dk - Nem klubadministration

Velkommen til DTU Sport - her på siden kan du finde

yderligere informationer om sportsgrene og aktiviteter

Welcome to DTU Sport - on this page you can find

further information about sports and activities


2016/2017 29.08.2016  -  31.05.2017
Vejledning

FITNESS, Lyngby (Fit)
Fitness, Lyngby (UK below)
Kom og hold dig i form i vores 400m2 store fitnesscenter. Når du køber et medlemskab til fitnesscentret i Lyngby, får du automatisk mulighed for også at træne på Risø Campus, hvis du i forvejen har adgang til Risø via portvagten. Begge steder er der tilknyttet fitnessinstruktører, der kan hjælpe dig i gang eller give dig inspiration til nye øvelser.  
Fitnesscentret lukkes ved officielle DTU-arrangementer. Lukkedage annonceres på DTU Sports hjemmeside, Facebook og med opslag ved hallen. LÆS MERE OM FITNESSMEDLEMSKAB HER   
 
Sted: Bygning 101b, 1. sal (opgang fra halområdet). Adgang gives automatisk via DTU adgangskort. 
 
Åbningstiderne er fra kl. 05.00 til 22.45 hver dag. Læs meget mere på hjemmesiden.

Pris: 225 kr. hver 2. måned - 20 % rabat til studerende på DTU. 

 
NB! Medlemskabet fortsætter indtil udmelding. Læs mere herom under "medlemsbetingelser".
 
*** 
Fitness, Lyngby
Keep fit in our 400 m2 large Fitness Center. When you purchase a membership for the Fitness Center in Lyngby, you automatically get the opportunity to train at Risø Campus if you already have access to Risø through the gatekeeper. Both centers are associated fitness instructors who can help you get started or give you some advice or inspiration for new exercises.
The Fitness Center will be closed during official events at DTU. Closing of the center advertised on DTU Sports website, Facebook, and with a poster at the hall. READ MORE ABOUT FITNESS MEMBERSHIP HERE

Place: Building 101b, 1st floor (stairs up from the hall area). Access is automatically given through DTU student card.

Opening hours is from 05.00 am to 10.45 pm every day. Read more on the website.

Price: 225 DKK every two month – 20 % discount for students at DTU.

NB! Membership continues until withdrawing. Read more about this under “Membership terms”.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

BODYBIKE, Lyngby (BB)
Bodybike (UK below)
Bodybike er en form for indendørs cykling, der er kendt for sin høje intensitet, hvor man kan forbrænde mange kalorier af i løbet af en time. Det er også en effektiv træningsform for dem der døjer med skader fra andre sportsgrene, idet det er skånsomt for knæ og hofter, der ellers er udsat i mange andre sportsgrene. Man træner effektivt lår og baller, men også ryg og mave bliver trænet.
 
Der spinnes op til 8 gange om ugen med 4 forskellige instruktører. Marathon-spinning og andre spinning-events opslåes internt. Læs mere om DTU Bodybike og tilmelding på hjemmesiden HER
 
Sted: Bygning 101b, kælder (nedgang fra halområdet). Adgang gives automatisk via DTU adgangskort
 
NB! Dette medlemskab giver også adgang til DTU Bodybike på Risø, såfremt du i forvejen har adgang til Risø Campus via portvagten.
 
Pris: 125 kr. hver 2. måned - 20 % rabat til studerende på DTU. 
 
NB! Medlemskabet fortsætter indtil udmelding. Læs mere herom under "medlemsbetingelser". 
 
*** 
Bodybike
Bodybike is a form of indoor cycling, known for its high intensity, where you can burn a lot of calories during one hour. It is an effective form of exercise for those who suffer from injuries from other sports, since it is gentle on knees and hips that are otherwise exposed in many other sports. During the practice you train effectively thighs and buttocks, but also the back and abs are trained.
 
The classes takes place max 8 times a week with 4 different instructors. Marathon-spinning and other spinning events advertised internally. Read more about DTU Bodybike and registration on the website HERE
 
Place: Building 101b, basement (stairs down from the hall area). Access is automatically given through DTU student Card.
 
NB! This membership provides access to DTU Bodybike at Risø if you already have access to Risø Campus via gatekeeper.
 
Price: 125 DKK every two month – 20 % discounts for students at DTU.
 
NB! Membership continues until withdrawing. Read more about this under “Membership terms”.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

MOTIONSCENTER, Risoe (MRISO)
Risø Motionscenter (UK below)
Et medlemskab giver adgang til hele motionscentret med
  • Fitness Centeret
  • Bodybike
  • Yoga (Ashtanga)
  • Gymnastiksal
Centret ligger i bygning 116 (under kantinen) og er åbent alle ugens dage fra kl. 05.00-22.45. Adgang til centret gives automatisk via DTU adgangskort.
 
LÆS MERE OM TILBUDDENE OG MEDLEMSKAB PÅ RISØ HER  

Fitness Centeret: Når du køber medlemskab til fitnesscentret på Risø, får du automatisk adgang til fitnesscentret på Lyngby Campus. Begge steder er der tilknyttet fitnessinstruktører, der kan hjælpe dig i gang eller give dig inspiration til nye øvelser.

Bodybike: Der er tilknyttet 3 instruktører, der 2 gange om ugen kører bodybike på hver sin måde og med hver sin musik. Der køres med instruktører tirsdag og torsdag kl. 16.15-17.15. Alle uanset niveau kan være med.
 
Yoga: Der undervises i Ashtanga Yoga onsdage kl. 16.00-17.15. Bookingssystem skal bruges ved tilmelding fra gang til gang.

Gymnastiksalen er fyldt med spændende redskaber, som du frit kan gøre brug af, når salen ikke bruges til andet. Læs mere på hjemmesiden om eventuelle tilbud samt tilmelding til holdene.
 
Pris: 225 kr. hver 2. måned - 20 % rabat til studerende på DTU.

NB! Medlemskabet fortsætter indtil udmelding. Læs mere herom under "Medlemsbetingelser".
 
*** 
Risø Fitness & Gym Center
A membership allows access to the entire fitness and gym facilities, which consist of
  • The Fitness Center
  • Bodybike
  • Yoga
  • The Gym 
The center is located in Building 116 (under the cafeteria) and has openings hours every day from 05.00 am to 10.45 pm. Access is automatically given through DTU student card.
 
READ MORE ABOUT MEBMERSHIP ON RISOE HERE  

The Fitness Center: Keep fit in our two fitness centers at Lyngby and Risø Campus. Both centers are associated fitness instructors who can help you get started or give you some advice or inspiration for new exercises.

BodybikeBodybike is associated with 3 instructors who 2 times a week instructs in different ways and with different music.Instructed days are Tuesdays and Thursdays 04.15 pm to 05.15 pm. Everybody can attend no matter levels.
 
Yoga: Ashtanga Yoga Wednesdays between 16.00-17.15.  The Booking system must be used for registration from time to time.
 
The Gym: Is filled with interesting tools that you freely can use when the gym is free. Read more about individual offers and registration for the teams on the website.
 
Price: 225 DKK every second month – 20 % discount for students at DTU.

NB! Membership continues until withdrawing. Read more about this under “Membership terms”.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)
DTU AirSport
DTU Badminton
DTU Basketball
DTU Climbing
DTU Dancing
DTU Dive
DTU Exiles Rugby
DTU Football
DTU Kayak
DTU Sailing
DTU Snow
DTU Son Taekwondo
DTU Table Tennis
DTU Ultimate Frisbee
DTU Volley

DTU AirSport

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra

tilbage
Til DTU Airsport

DTU Badminton

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra

tilbage
Til DTU Badminton

DTU Basketball

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra

tilbage
Til DTU Basketball