DTU Sport indendørs aktiviteter er åbent fra 15.06.2020                                                                                                 

Vi har nu fået grønt lys fra DTU og er klar til genåbne DTU Fitness og Motionscenter Risø .

Vi har arbejdet på højtryk for at forberede åbningen af DTU Fitness og de øvrige indendørsaktiviteter på DTU og sikre de nye forholdsregler og rammer for en sikker genåbning. Vi følger de nye retningslinjer fra myndighederne som er gældende for Fitness centre og indedørs sport.

Vi er klar til at tage imod jer og hjælpe jer tilbage i de gode træningsvaner under trygge rammer. Herunder kan du læse om, hvordan vi åbner, hvilke forholdsregler der bliver taget, og hvordan du kan hjælpe med at skabe sunde vaner. 

Når DTU Fitness åbner mandag den 15. juni, starter dit medlemskab automatisk - du skal derfor ikke foretage dig noget. DTU Sport har besluttet at fastholde kompensationen af medlemskaberne, hvilket betyder at den næste abonnements betaling er 01.09.20.

Der er 2 indendørs sportsaktiviteter åbent på DTU i fase 3. 

Dette betyder følgende:

DTU Fitness åbner 15.06.20  - åbningstiderne er alle dage fra 05.00 - 22.45.

DTU Bodybike er fortsat lukket.

Sportshallen er er fortsat lukket for alle aktiviteter til starten af august.

Motionscenter Risø åbner d.18.06.20 - åbningstiderne er alle dage fra 06.00 - 22.00.

Husk at følg retningslinjerne som bliver tilsendt til brugerne på mail.

Hold afstand, 2 m aftsand i trænings situation, sprit udstyr af før og efter brug.
 
Alle udendørs sportsklubber og sportsaktiviteter på DTU er åbent baseret på myndighedernes anbefalinger.

   
  Hvad betyder det for dig som medlem?

  Det betyder, at du som medlem ikke skal gøre noget aktivt.

  DTU Bodybike medlemmer vil blive tilbudt medlemskab i DTU Fitness frem til 01.09.20. Hvis du er interesseret i dette kontakt sport@dtu.dk 


  Kompensation

  Den automatiske trækning af abonnement til DTU Fitness, DTU Bodybike og Motionscenter Risø d.01.05.20 og 01.07.20 vil blive annulleret.

  Dette betyder at medlemskab købt 01.03.20 gælder frem til 01.09.20, som kompensation for den uforudsete lukning af faciliteterne i forbindelse med Corona virus udbruddet i Danmark.

  Vi opdaterer løbende omkring situationen på sport.dtu.dk

   
  DTU Sport indoor activities are open from 15.06.2020 
  We have now received green light from DTU and are ready to reopen DTU Fitness and the Risø Gym. 
  We have been working on intensively to prepare for the opening of DTU Fitness and the other indoor activities at DTU 
  and ensure the new precautions and framework for a safe reopening. 
  We follow the new guidelines from the authorities that apply to Fitness centers and indoor sports. 
  We are ready to welcome you and help you get back into the good training habits in a safe environment. 
  Below you can read about how we open up, what precautions are being taken and how you can help create healthy habits. 
  When DTU Fitness opens on Monday, June 15, your membership starts automatically - so you do not have to do anything. 
  DTU Sport has decided to retain the membership compensation, which means that the next subscription payment is 01.09.20. 
  2 indoor sports activities are open at DTU. 
  This means: DTU Fitness opens on 15.06.20 - opening hours are all days from 05.00 - 22.45. 
  DTU Bodybike remains closed. 
  The sports hall is still closed for all activities until the beginning of August. 
  Risø gym opens on 18.06.20 - opening hours are all days from 06.00 - 22.00.  
  Remember to follow the guidelines received on email. 
  Use hand sanitizer and keep safe distance (2m) and clean equipment after use. 
   All outdoor sports clubs and sports activities at DTU are open based on the authorities' recommendations.  
  What does this mean for you as a member? 
  This means that you, as a member, should not do anything active. 
  DTU Bodybike members will be offered membership in DTU Fitness until 01.09.20. 
  If you are interested in this contact sport@dtu.dk 
  Compensation 
  The automatic withdrawal of subscription to DTU Fitness, DTU Bodybike and Gym Risø on 01.05.20 and 01.07.20 will be canceled. 
  This means that membership purchased 01.03.20 is valid until 01.09.20, as compensation for the unforeseen closure of the facilities in connection with the Corona virus outbreak in Denmark.
   We are constantly updating the situation at sport.dtu.dk